Az alábbi HÁZIREND a BUDAFOKI PINCEJÁRATRA (továbbiakban: rendezvényre) vonatkozik, minden látogatóra kötelező érvényű, abban az esetben is, ha tartalmát nem ismeri.
A HÁZIREND maradéktalan elfogadása és betartása a rendezvény helyszínein való tartózkodás, továbbá a rendezvény programjain való részvétel feltétele!
A BUDAFOKI PINCEJÁRAT programsorozat több párhuzamosan zajló zárt terű és/vagy szabadtéri helyszíneken megvalósuló esemény, amelyekre egyedi szabályozás vonatkozik, az adott esemény szervezői által meghatározott házirend szerint. TOVÁBBI VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az alábbiakban leírt szabályok minden helyszínre egységesen vonatkoznak.

 1. A BUDAFOKI PINCEJÁRAT KERETÉBEN TARTOTT RENDEZVÉNYEKET, PROGRAMOKAT MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE LÁTOGATHATJA, ÉS ANNAK HÁZIRENDJÉT A RENDEZVÉNYEK TERÜLETÉRE VALÓ BELÉPÉSSEL LÁTOGATÓINK ELFOGADJÁK. Az aktuális járványügyi korlátozások betartása minden résztvevő számára kötelező! Betegen a rendezvény nem látogatható! Kérjük lehetőség szerint a megfelelő védőtávolság betartását, a helyszínen kihelyezett vagy saját kézfertőtlenítők használatát.
 2. Minden látogató a BUDAFOKI PINCEJÁRAT területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen Házirendnek megfelelően.
 3. A látogatók gyermekeinek gondos felügyelete saját felelősségük.
 4. A BUDAFOKI PINCEJÁRAT programjain esetlegesen bekövetkező személyes károkért, sérülésekért a rendezvények szervezője nem felel.
 5. A helyszíneken található eszközök, bútorok rendeltetésszerű használata, azok megóvása mindenkinek saját felelőssége, szándékos károkozás esetén a károkozót a rendezvényről a szervezők azonnal kizárják és jogi felelősségre vonást kezdeményeznek, továbbá a károk megtérítését követelhetik.
 6. A helyszíneken kutya csak pórázon tartózkodhat, és köteles a kutyát a helyszínre hozó személy gondoskodni arról, hogy a kutya vagy egyéb háziállat másokat nem zavaró módon viselkedjen, továbbá a kutya vagy egyéb háziállat képződött ürülékét köteles eltávolítani.
 7. Minden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg.
 8. A rendezvények területére ütő-, szúró-, vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat, továbbá nem a helyszínen vásárolt ételt és italt bevinni tilos!
 9. A rendezvényeken 18 év alatti látogatók alkoholos italokat, valamint dohányárut nem vásárolhatnak és fogyaszthatnak.
 10. A rendezvények területén elhelyezett személyes értéktárgyakra, esetleg bekövetkező káresetekre, személyi sérülésekre a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak!
 11. A rendezvények területére való belépéssel a látogató és a résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvényről, programokról hang- és képfelvételt készülhet. Ennek megfelelően a látogató és a résztvevő a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A BUDAFOKI PINCEJÁRAT szervezői, valamint a BUDAFOKI PINCEJÁRAT szervezőitől engedélyben részesülő személyek a vendég relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvények népszerűsítésére),többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk, megjelenítés kapcsán a látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a BUDAFOKI PINCEJÁRAT szervezőivel, közreműködőivel szemben.
 12. A BUDAFOKI PINCEJÁRAT területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni, demonstrációt tartani, továbbá kéregetni,adományt gyűjteni!
 13. A rendezvények területein a résztvevő helyszínek nyújtanak szolgáltatást (pl. étel-, ital-, ajándéktárgy-kereskedelem stb.). Ezen szolgáltatások tekintetében a BUDAFOKI PINCEJÁRAT szervezői semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 14. Az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! A rendezvény területén őrizetlenül hagyott, illetve a vendégeink által maguknál tartott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget! A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékeikben esetlegesen keletkező károkért!
 15. Amennyiben a látogató jogsértő magatartást, vagy más testi épségét veszélyeztető eseményt/tevékenységet észlel, kérjük, értesítse a megfelelő hatóságokat.
 16. A rendezvény nyitvatartási idején túli időszakban, különös tekintettel a záróra után,a vendégek kötelesek a rendezvény területét mielőbb elhagyni.
 17. A szervező a műsorváltozás jogát fenntartja. A rendezvény kedvezőtlen időjárás esetén is megrendezésre kerül, kivétel ez alól az extrém időjárás.

 

A RENDEZVÉNYEK TERÜLETEI KÖZÖS ÉLETTERÜNK.ÜGYELJÜNK EGYÜTT ANNAK TISZTASÁGÁRA ÉS ÉPSÉGÉRE!
Minden Vendégünknek kellemes szórakozást kívánunk