Házirend

Az alábbi HÁZIREND a BUDAFOKI BORNAPOKRA vonatkozik, minden látogatóra kötelező érvényű, abban az esetben is, ha tartalmát nem ismeri. A HÁZIREND maradéktalan elfogadása és betartása a rendezvény helyszínein való tartózkodás, továbbá a rendezvény programjain való részvétel feltétele! A jelen HÁZIREND teljes terjedelmében elérhető a Városházi Híradó 2021/17. számában, továbbá a bornegyed.hu oldalon (http://bornegyed.hu/budafoki-pezsgo-es-borfesztival/hasznos-infok).

 

I. A BUDAFOKI BORNAPOK helyszínei és nyitvatartási idejük:

  • Borudvar (Leányka utca 1/B) – szeptember 3., 16.00–24.00 óráig és szeptember 4-én 10.00–02.00 óráig.
  • Borliget (Városház tér) – szeptember 4-én 10.00–23.00 óráig és szeptember 5-én 10.00–22.00 óráig.
  • Piactér (a Budafoki Szomszédok Piaca előtti tér) – szeptember 4-én 10.00–23.00 óráig és szeptember 5-én 10.00–22.00 óráig.
  • Szieszta pont (Szent István tér melletti murvás terület) – szeptember 4-én 10.00–23.00 óráig és szeptember 5-én 10.00–22.00 óráig.
  • Szent István tér (játszótér és a kapcsolódó park)  szeptember 4-én 10.00–23.00 óráig és szeptember 5-én 10.00–22.00 óráig.
  • A Játék utca autós forgalom elől lezárt szakaszai – szeptember 4-én 10.00–23.00 óráig és szeptember 5-én 10.00–22.00 óráig.

A BUDAFOKI BORNAPOK mellett működő, meghirdetett TÁRSESEMÉNYEK (Magdolna Udvar, Barlanglakás Emlékmúzeum, borpincék stb. programjai) több párhuzamosan zajló, zárt terű és/vagy szabadtéri helyszíneken megvalósuló esemény, amelyekre egyedi szabályozás vonatkozik, az adott esemény szervezői által meghatározott HÁZIREND szerint. A társeseményekre vonatkozó egyedi szabályozásról a látogatók annak helyszínén és az események szervezőinél tájékozódhatnak. 

 

II. BELÉPÉS a BUDAFOKI BORNAPOK helyszíneire

1. Borudvar: az érvényben lévő szabályozás szerint a Borudvar programjait 2021. szeptember 3-án és 4-én a 18. életévüket betöltött személyek csak érvényes védettségi igazolvánnyal, a 18. életévüket be nem töltött gyerekek csak érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérővel látogathatják. A Borudvarba csak a BUDAFOKI BORNAPOK érvényes, sérülésmentes, csuklón viselt karszalagjának felmutatásával lehet belépni. A karszalag a Törley téren kihelyezett REGISZTRÁCIÓS PONT-on, annak nyitvatartási idejében díjmentesen igényelhető, saját részre, személyenként 1 (egy) db, az érvényes védettségi igazolvány és a személyazonosságot igazoló okmány (érvényes személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél) felmutatásával. A regisztrációs pont nyitvatartási ideje: szeptember 3-án 15.30–22.30-ig és szeptember 4-én 09.30-tól 22.30-ig. A karszalag nem átruházható: átvételkor a rendezvény munkatársai azonnal felhelyezik az igénylő és jogosult személyre. A karszalag mindkét programnapon, az I. pontban meghatározott nyitvatartási időben jogosít a Borudvarba való belépésre, amennyiben a helyszínen nincs aktuálisan telt ház.

A vonatkozó katasztrófavédelmi szabályok létszámkorlátozást írnak elő a Borudvarra. Amennyiben adott időben a meghatározott számú látogató tartózkodik bent, azaz a helyszínen telt ház van, a beléptetést a biztonsági szolgálat felfüggeszti, és új, illetve további látogatókat csak akkor engednek be, ha a bent tartózkodók közül kellő létszámban elhagyják a Borudvart. Telt ház esetén a szervezők és a biztonsági szolgálat semmilyen, a belépéssel kapcsolatos reklamációnak, panasznak nem ad helyet.

 

2. A Borliget, Piactér, Szieszta pont, Szent István tér és Játék utca lezárt területei, a vásár és programok a BUDAFOKI BORNAPOK nyitvatartási ideje alatt védettségi igazolvány nélkül is látogathatók.

 

III. TOVÁBBI VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az alábbiakban leírt szabályok minden helyszínre egységesen vonatkoznak.

 

1. A BUDAFOKI BORNAPOK KERETÉBEN TARTOTT RENDEZVÉNYEKET, PROGRAMOKAT MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE LÁTOGATHATJA, ÉS ANNAK HÁZIRENDJÉT A RENDEZVÉNYEK TERÜLETÉRE VALÓ BELÉPÉSSEL LÁTOGATÓINK ELFOGADJÁK! Az aktuális járványügyi korlátozások betartása minden résztvevő számára kötelező! Betegen a rendezvény nem látogatható! Kérjük, lehetőség szerint, a megfelelő védőtávolság betartását, kézfertőtlenítők használatát és védőmaszk viselését!

2. A rendezvény helyszínén a bor, és boralapú italok (pezsgő, fröccs, habzóbor stb.) kiszolgálása kizárólag üvegpoharakban történik. A helyszínen lehetőség van kóstolópohár vásárlására a pohárpontokon. A fesztivál poharai nem visszaválthatók!

3. Minden látogató a rendezvény(ek) területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen HÁZIREND-nek megfelelően!

4. A látogatók gyermekeinek gondos felügyelete saját felelősségük. 

5. A rendezvényeken esetlegesen bekövetkező károkért, sérülésekért a rendezvények szervezője nem felel, beleértve bármilyen fertőző betegséggel való megfertőződést.

6. A rendezvények területén található eszközök, bútorok rendeltetésszerű használata, azok megóvása mindenkinek saját felelőssége, szándékos károkozás esetén a károkozót a rendezvényről a szervezők azonnal kizárják és jogi felelősségre vonást kezdeményeznek.

7. Tilos a BUDAFOKI BORNAPOK területén olyan hulladékot elhelyezni, amely nem a rendezvény keretében keletkezett, továbbá környezetkárosító vagy veszélyes hulladéknak minősül. Környezetkárosító vagy veszélyes hulladék kihelyezése feljelentést von maga után!

8. A Borudvar területére kutyát vagy egyéb háziállatot behozni nem lehet. A további helyszíneken kutya csak pórázon tartózkodhat, és köteles a kutyát a helyszínre hozó személynek gondoskodnia arról, hogy a kutya vagy egyéb háziállat másokat nem zavaró módon viselkedjen.

9. A rendezvényre erősen ittas, kábítószer befolyása alatt álló, bódult állapotban lévő személyek nem léphetnek be, benntartózkodás esetén a biztonsági szolgálat jogosult a rendezvényről azonnal eltávolítani a bódult személyeket.

10. Minden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőröknek és felügyelőknek, valamint a biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll a rendbontót a rendezvény területéről kikísérni, eltávolítani, amennyiben valaki:

a)     más személyek életét, testi épségét, más személyek vagyoni vagy egyéb jogait veszélyezteti;

b)    vagyontárgyaik épségét, a természetes környezetet veszélyezteti;

c)     garázda vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló vagy agresszív magatartást tanúsít; más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít;

d)    a közönségen belül békétlenséget szít;

e)    a tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről.

11. A rendezvények területére ütő-, szúró-, vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat, továbbá nem a helyszínen vásárolt ételt és italt bevinni tilos! A Borudvar területére – a hatályos előírások szerint – nem lehet esernyőt bevinni.

12. A rendezvények területére autóval behajtani tilos. Kivétel ez alól, aki a XXII. kerületi önkormányzat vagy a szervezők által kiállított behajtási engedéllyel rendelkezik.

13. A rendezvényeken 18 év alatti látogatók alkoholos italokat, valamint dohányárut nem vásárolhatnak és fogyaszthatnak.

14. A rendezvények területén elhelyezett értéktárgyakra, esetleg bekövetkező káresetekre, személyi sérülésekre a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak!

15. A rendezvények területére való belépéssel a látogató és a részt vevő tudomásul veszi, hogy a rendezvényről, programokról hang- és képfelvételt készülhet. Ennek megfelelően a látogató és a részt vevő a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a vendég tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A BUDAFOKI BORNAPOK szervezői, valamint a BUDAFOKI BORNAPOK szervezőitől engedélyben részesülő személyek a vendég relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk, megjelenítés kapcsán a látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a BUDAFOKI BORNAPOK szervezőivel, közreműködőivel szemben.

16. A fesztivál területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni, továbbá kéregetni, adományt gyűjteni!

17. A rendezvények területein harmadik személyek nyújtanak szolgáltatást (pl. étel-, ital-, ajándéktárgy-kereskedelem stb.). Ezen szolgáltatások tekintetében a BUDAFOKI BORNAPOK szervezői semmilyen felelősséget nem vállalnak.

18. Aki bármilyen rendellenességet tapasztal (pl. tűzesetet, csőtörést, elhagyott csomagot lát stb.), kérjük, haladéktalanul értesítse a biztonsági személyzetet vagy bármely szervező munkatársunkat! Kérjük, mindenki vigyázzon az értéktárgyaira!

19. Az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! A rendezvény területén őrizetlenül hagyott, illetve a vendégeink által maguknál tartott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget! A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért!

20. Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül! A Borudvar katasztrófavédelmi gyülekezési pontja a bejárattal szemben, a Duna utca elején található.

21. A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy a vonatkozó egészségügyi rendelkezéseket minden látogató maradéktalanul tartsa be, lehetőség szerint megfelelő védőtávolságot tartva egymástól a rendezvény teljes területén. Betegen a rendezvény területére lépni tilos!

22. Amennyiben a látogató jogsértő magatartást, vagy más testi épségét veszélyeztető eseményt/tevékenységet észlel, kérjük, értesítse a megfelelő hatóságokat, a szervezőt vagy a biztonsági szolgálat munkatársait.

23. A rendezvény nyitvatartási idején túli időszakban, különös tekintettel az éjszakai záróra után, a vendégek kötelesek a rendezvény területét mielőbb elhagyni.

24. A szervező a műsorváltozás jogát fenntartja. A fesztivál kedvezőtlen időjárás esetén is megrendezésre kerül, kivétel ez alól az extrém időjárás.

A RENDEZVÉNYEK TERÜLETEI KÖZÖS ÉLETTERÜNK. ÜGYELJÜNK EGYÜTT ANNAK TISZTASÁGÁRA ÉS ÉPSÉGÉRE!

Minden Vendégünknek kellemes szórakozást kívánunk!

BORNEGYED magazin

– a pezsgő borélmények kedvelőinek

Programajánlók, interjúk, gasztronómiai hírek Budafok-Tétényből

Keresse az ingyenes magazint a Bornegyed pincészeteiben
és éttermeiben – vagy olvassa az online verziót itt.