HÁZIREND

 

A MAJDNEM BORFESZTIVÁL BudafokON több párhuzamosan zajló zártterű, és szabadtéri helyszíneken megvalósuló esemény, amelyekre az alábbi általános szabályok és házirend vonatkoznak. Az egyes zárttérben, intézményekben megvalósuló rendezvények házirendjeire egyedi szabályozás vonatkozhat, amelyet az adott rendezvény szervezői határoznak meg, és amelyről mindenki az adott helyszínen érdeklődhet. A jelen Házirendben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

BELÉPÉS

A rendezvény helyszínén a kiszolgálás kizárólag üvegpoharakban történik a látogatóknak, ha kóstolni szeretnének, kóstolópoharat kell vásárolniuk. A fesztivál poharai nem visszaválthatók!

A RENDEZVÉNYEK LÁTOGATÁSA KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGRE TÖRTÉNIK! Az aktuális járványügyi korlátozások betartása minden résztvevő számára kötelező! Betegen a rendezvény nem látogatható! Kérjük, lehetőség szerint a megfelelő védőtávolság betartását és védőmaszk viselését!

 

Házirend

A Majdnem Borfesztivál BudafokON keretében tartott rendezvényeket mindenki csak saját felelősségére látogathatja, és annak házirendjét a rendezvények területére való belépéssel vendégeink elfogadják. A Látogató a rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és az alábbi Házirendnek megfelelően!

1. A rendezvények területének látogatása, a rendezvények területén található eszközök, bútorok használata, továbbá gyermekeinek gondos felügyelete mindenkinek saját felelőssége. A rendezvényeken esetlegesen bekövetkező károkért, sérülésekért a rendezvények szervezője nem felel, beleértve bármilyen fertőző betegséggel való megfertőződést.

2. A kóstolópoharak megvásárlásával, valamint a rendezvények területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit a vendégek önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Minden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőröknek és felügyelőknek, valamint a biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a fesztivál területéről kikísérni. A rendezvény területéről eltávolítható az, aki:

a)     más személyek életét, testi épségét, más személyek vagyoni jogait veszélyezteti;

b)    vagyontárgyaik épségét, a természetes környezetet veszélyezteti;

c)     garázda vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít; más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív magatartásával;

d)    a közönségen belül békétlenséget szít;

e)     a tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről.

 

3. A rendezvények területére ütő-, vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat, továbbá nem a helyszínen vásárolt ételt és italt bevinni tilos!

4. A rendezvények területére autóval behajtani tilos. Kivétel ez alól, akinek az önkormányzat, vagy a szervezők által kiállított behajtási engedélye van.

5. A rendezvényeken 18 év alatti látogatók alkoholos italokat, valamint dohányárut nem vásárolhatnak.

6. A rendezvények területén elhelyezett értéktárgyakra, esetleg bekövetkező káresetekre, személyi sérülésekre a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak!

7. A rendezvények területére való belépéssel a Látogató és a részt vevő, tudomásul veszi, hogy a rendezvényekről hang- és képfelvételt készülhet. Ennek megfelelően a Látogató és a részt vevő a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a vendég tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Majdnem Borfesztivál szervezői, valamint a Majdnem Borfesztivál szervezőitől engedélyben részesülő személyek a vendég relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk, megjelenítés kapcsán a vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Majdnem Borfesztivállal szemben.

8. A fesztivál területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!

9. A rendezvények területein harmadik személyek nyújtanak szolgáltatást (pl. étel-, italszolgáltatás). Ezen szolgáltatások tekintetében a Majdnem Borfesztivál szervezői semmilyen felelősséget nem vállalnak.

10. Aki bármilyen rendellenességet tapasztal, vagy elhagyott csomagot lát, kérjük, haladéktalanul jelezze a biztonsági személyzetnek vagy bármely munkatársunknak! Kérjük, mindenki vigyázzon az értéktárgyaira

11. Az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! A rendezvény területén őrizetlenül hagyott, illetve a vendégeink által maguknál tartott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget! A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért!

12. Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül!

13. A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy a vonatkozó egészségügyi rendelkezéseket minden látogató maradéktalanul tartsa be, lehetőség szerint megfelelő védőtávolságot tartva egymástól a rendezvény teljes területén. Betegen a rendezvény területére lépni tilos!

14. Amennyiben a látogató jogsértő magatartást, vagy más testi épségét veszélyeztető eseményt/tevékenységet észlel, kérjük, értesítse a megfelelő hatóságokat, a szervezőt vagy a biztonsági szolgálat munkatársait.

15. A rendezvény nyitvatartási ideje: szombaton és vasárnap 10.00–22.00 óráig. Az éjszakai záróra után a vendégek kötelesek a rendezvény területét mielőbb elhagyni.

16. A szervező a műsorváltozás jogát fenntartja. A fesztivál kedvezőtlen időjárás esetén is megrendezésre kerül, kivétel ez alól az extrém időjárás.

A rendezvények területei közös életterünk. Ügyeljünk közösen annak tisztaságára és épségére!

Minden Vendégünknek kellemes szórakozást kívánunk!

 

 

BORNEGYED magazin

– a pezsgő borélmények kedvelőinek

Programajánlók, interjúk, gasztronómiai hírek Budafok-Tétényből

Keresse az ingyenes magazint a Bornegyed pincészeteiben
és éttermeiben – vagy olvassa az online verziót itt.